दर्ता फारम

Joboh Samurai > दर्ता फारम

दर्ता फारम

यो फारम मा दर्ता गर्नु भएमा निःशुल्क रुप मा तपाईं लाई काम को जानकारीहरु दिने छौं । साथै कुनै समस्या परेको छ भने पनि हामी सहयोग गर्छौं । संकोच नमानिकन संपर्क गर्नुस्।

दर्ता फारम

【व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षाको बारे】

व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा नीतिको लागि यहाँ हेर्नुस्

हाम्रो कम्पनी ले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी तपाईंको अनुरोध र आवश्यकताको पुर्तीको निमित प्रयोग गरिनेछ। यो कुरामा सहमती जनाएर मात्र फारम भर्नुस्।

भएको ठाउँ भर्न अनिवार्य छ।

नाम

फुरिगाना

मातृभाषा

ई-मेल ठेगाना

ई-मेल ठेगाना (पुष्टि)

टेलिफोन नम्बर

सोध्न चाहेको कुरा

व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षाको बारेमा

 ※यो फारम प्रयोग गर्दा सहमती जनाउनु जरुरी छ।