कम्पनी ठेगाना【कम्पनी प्रोफाइल】

Joboh Samurai > कम्पनी ठेगाना【कम्पनी प्रोफाइल】

कम्पनी ठेगाना【कम्पनी प्रोफाइल】

कर्मचारी गतिविधिहरु र प्रशिक्षणको बारेमा यहाँ हेर्नुस्

कर्मचारी गतिविधिहरु र प्रशिक्षणको बारेमा यहाँ कम्पनी हरु को कर्पोरेत साइत को लागि यहाँ हेर्नुस्

कम्पनी प्रोफाइल

कम्पनीको नाम

म्याक्स कर्पोरेसन

स्थापना

जुलाई 8,1999

पुंजी

5 करोड येन

ठेगाना
(मुख्य कार्यालय)

113-0022
टोक्यो, बुन्क्यो कु सेन्दागी 3-33-4-102
फोन नं:03-5814-8551
फ्याक्स:03-5814-8552
अफिस समय: सोम - सुक्र 9:00~18:00 (बिदाको दिन बाहेक)

(टोक्यो मुख्यालय)

144-0052
ओता कु टोक्यो खामाता 5-28-4 ECS 27 बिल्दिङ 202
फोन नं:03-5711-0805
फ्याक्स:03-5711-7603
अफिस समय : सोम - सुक्र 9:00~18:00 (बिदाको दिन बाहेक)

(खान्साइ शाखा)

661-0976
ह्योगो, आमागसाकी ,सीओए 1-20-1 Arming Shioe east 401 west D2
फोन नं:06-6439-7268
फ्याक्स:06-6439-7269
अफिस समय : सोम - सुक्र 9:00~18:00 (बिदाको दिन बाहेक)

कर्मचारी गतिविधिहरु र प्रशिक्षणको बारेमा यहाँ हेर्नुस्