आवेदन फारम

Joboh Samurai > आवेदन फारम

आवेदन फारम

यो फारम भरेर आवेदन गर्न सक्नु हुन्छ। साथै कुनै समस्या परेको छ भने पनि हामी सहयोग गर्छौं । संकोच नमानिकन संपर्क गर्नुस्।

आवेदन फारम

【व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षाको बारे】

व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा नीतिको लागि यहाँ हेर्नुस्

हाम्रो कम्पनी ले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी तपाईं को अनुरोध र आवश्यकताको पुर्तीको निमित प्रयोग गरिनेछ। यो कुरामा सहमती जनाएर मात्र फारम भर्नुस्।

भएको ठाउँ भर्न अनिवार्य छ।

रोजगार ID

 कसले हेर्न सक्छ मात्र व्यक्ति प्रविष्ट गर्नुहोस्

नाम

फुरिगाना

लिङ्ग

उमेर

मातृभाषा

भिसा


ई-मेल ठेगाना

ई-मेल ठेगाना (पुष्टि)

टेलिफोन नम्बर

सोध्न चाहेको कुरा

व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षाको बारेमा

 ※यो फारम प्रयोग गर्दा स हमती जनाउनु जरुरी छ।