रेल चढ्ने तरिका

Joboh Samurai > उपयोगी जानकारी > रेल चढ्ने तरिका

रेल चढ्ने तरिका

रेल सम्बन्धी शिष्टाचार

टोक्यो रेल्वे र रेल मार्गहरू

रेल्वे कम्पनी

लाइन

पूर्व जापान रेल्वे

केइहिन तोहोकु लाइन・ योकोसुका लाइन・ साइक्यो लाइन・ उचुनोमिया लाइन・ सोनान सिन्ज्युकु लाइन・यामानोते लाइन

केन्द्रीय जापान रेल्वे

तोखाइदो सिन्खान सेन

तोक्यु कर्पोरेसन

तोयोको लाइन・मेगुरो लाइन・देनएनतोसी लाइन・ओइमाची लाइन・इकेगामी लाइन・
टोक्यु तामागावा लाइन・सेतागाया लाइन

ओदाक्यु इलेक्ट्रिक रेल्वे

ओदावारा लाइन・तामा लाइन

केइओ इलेक्ट्रिक रेल्वे

केइओ लाइन・सागामिहारा लाइन・केइबा ज्यो लाइन・दोउबुचुएन लाइन・ताखाओ लाइन

केइसेइ इलेक्ट्रिक रेल्वे

मेन लाइन・ओसीआगे लाइन・खानामाची लाइन

केइहिन इलेक्ट्रिक एक्स्प्रेस रेल्वे

मेन लाइन・एअर पोर्ट लाइन

सेइबु रेल्वे

इकेबुकुरो लाइन・सेइबु युराकुच्यो लाइन・तोसिमा लाइन・सिन्ज्युकु लाइन・सेइबुएन लाइन・
हाइजिमा लाइन・तामाको लाइन・कोकुबुन्जी लाइन・तामागावा लाइन・यामागुची लाइन

तोबु रेल्वे

इसेसाकी लाइन・खामे इदो लाइन・दाइसी लाइन・तोउज्यो मेन लाइन

टोक्यो मेट्रो

गिन्जा लाइन・मारुनोउची लाइन・मारुनोउची सेन बुन्की सेन・हिबिया लाइन・तोजाइ लाइन・
चियोदा लाइन・युराकुच्यो लाइन・हान्जोमोन लाइन・नान्बोकु लाइन・युराकुच्योसेन सिन्सेन

होकुसो रेल्वे

होकुसो लाइन

साइतामा हाइ स्पीड रेल्वे

साइतामा हाइ स्पीड रेल्वे

टोक्यो रिन्खाइ हाइ स्पीड रेल्वे

रिन्खाइ लाइन

मेट्रोपोलिटन इन्तर सिटी रेल्वे

चुकुबा एक्स्प्रेस लाइन

टोक्यो मेट्रोपोलिटन यातायात ब्युरो

आसाकुसा लाइन・मिता लाइन・सिन्ज्युकु लाइन・ओएदो लाइन

टामा मोनोरेल

टामा मोनोरेल

युरिखामोमे

टोक्यो रिन्खाइ सिन्कोउचु रिन्खाइ लाइन

色で路線を覚えましょう!

JR路線図

रेल चढ्ने तरिका

आईसी कार्डको प्रयोग गर्ने

◆स्वचालित टिकट गेटमा छुवाएर रेल चढ्न सकिन्छ । सजिलो !

◆यो कार्ड मल्टी फंक्शन टिकेट मेसिन बाट निःशुल्क किन्न सकिन्छ

◆यो आईसी कार्ड निःशुल्क हो तर 500 यन जम्मा गर्नु पर्छ। कार्ड नचाहिएको अवस्थामा कार्ड फिर्ता गरेर जम्मा गरेको 500 यन लिन सकिन्छ

◆कार्ड मा 1000 यन , 2000 यन, 3000 यन , 4000 यन, 5000 यन र 10000 यन को चार्ज गर्न सकिन्छ

◆Suica र PASMO को काम एउटै हो। यो कार्ड निकालेको कम्पनी फरक हुनु बाहेक अरु खासै फरक छैन

※Suica JR पुर्व जापान रेल्वे ले निकालेको हो। र PASMO मेट्रोपोलिटन इन्तरसिटी निजी रेल्वे संचालक ले निकालेको हो

◆एउटै कार्डले बस पनि रेल पनि चढ्न सकिन्छ

◆यातायात बाहेक इलेट्रोनिक् मनी को रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ

रेल को समय थाहा पाउन APP को प्रयोग गर्नुस्
◇YAHOO नोरिखाए आन्नाइ

रेल को लाइन धेरै भएर अलमल्ल पर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो बेला को लागि [ YAHOO नोरिखाए आन्नाइ ] भन्ने APP चलाऊन सकिन्छ

APP store बाट निःशुल्क डाउन लोड गर्न सकिन्छ!

रेल चढ्ने र ओर्लिने ठाउँ राखेर "छिटो पुग्ने " "सस्तो भाडा " "कती पटक ट्रेन परिवर्तन गर्नु पर्ने हो " आदी को जानकारी प्राप्त गर्नसकिन्छ

रेल चल्ने समय, गन्तब्य मा पुग्ने समय पनि थाहा पाइने

   
◇NAVITIME

अर्को APP "NAVITIME" पनि प्रयोग गर्नसकिन्छ

यो पनि APP store बाट निःशुल्क डाउन लोड गर्न सकिन्छ

रेल चढ्ने र ओर्लिने ठाउँ राखेर "छिटो पुग्ने " "सस्तो भाडा " "कती पटक ट्रेन परिवर्तन गर्नु पर्ने हो "

आदी को जानकारी प्राप्त गर्नसकिन्छ!