Mẫu đăng ký

Joboh Samurai >Mẫu đăng ký

Mẫu đăng ký

Bạn có thể ứng tuyển bằng mẫu này. Ngoài ra, nếu bạn có khó khăn hay có điều gì muốn biết, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Vì vậy, hãy đừng ngần ngại đăng ký nhé!

Mẫu đăng ký

(Về việc bảo mật thông tin cá nhân)

Vui lòng xác nhận phương châm bảo mật thông tin này.

Đối với thông tin cá nhân của khách hàng, với mục đích xử lý phù hợp với yêu cầu và liên lạc của khách hàng, công ty chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để liên lạc, hướng dẫn cho khách hàng. Sau khi đồng ý với nội dung đó, vui lòng nhập vào.

 là hạng mục cần thiết.

ID của người tuyển dụng

 Chỉ những người biết mã mới nhập vào

Họ và tên

Tên bằng chữ Furigana

Giới tính

Tuổi

Ngôn ngữ mẹ đẻ

Tư cách lưu trú


Địa chỉ mail

Địa chỉ mail (Xác nhận)

Số điện thoại

Nội dung liên lạc

Bảo mật thông tin cá nhân

 ※Khi sử dụng mẫu của chúng tôi, bạn cần phải đồng ý.