Sơ lược về Công ty

Joboh Samurai >Sơ lược về Công ty

Sơ lược về Công ty

Hoạt động của nhân viên và tình hình đào tạo ở đây

Trang Web liên kết dành cho doanh nghiệp vui lòng xem ở đây.

Sơ lược công ty

Tên công ty

Công ty cổ phần Macs

Thành lập

Ngày 8 tháng 7 năm 1999

Vốn đầu tư

50 triệu Yên

Địa chỉ
(Trụ sở chính)

Mã số bưu điện: 113-0022
3-33-4-102 Sendagi, quận Bunkyo, thủ đô Tokyo
Số điện thoại:  03-5814-8551
Số fax: 03-5814-8552
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu 9:00 ~ 18:00 (trừ ngày lễ)

(Trụ sở chính ở Tokyo)

Mã số bưu điện: 144-0052
202, tòa nhà số 27, 5-28-4 ECS, Kamata, Ota-ku, thủ đô Tokyo
Số điện thoại: 03-5711-0805
Số fax: 03-5711-7603
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu 9:00 ~ 18:00 (trừ ngày lễ)

(Chi nhánh Kansai)

Mã số bưu điện: 661-0976
D2 Nishi, 401 Aming Shioe Isuto, 1-20-1 Shioe, thành phố Amagasaki, tỉnh Hyogo
Số điện thoại: 06-6439-7268
Số fax: 06-6439-7269
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu 9:00 ~ 18:00 (trừ ngày lễ)

Hoạt động của nhân viên và tình hình đào tạo ở đây