Bảo hiểm tai nạn lao động

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Bảo hiểm tai nạn lao động

Bảo hiểm tai nạn lao động

Bảo hiểm tai nạn lao động

Là chế độ bảo hiểm công cộng mà nhà nước sẽ chi trả tiền lương thay cho chủ doanh nghiệp khi người lao động bị chấn thương, ốm đau, tử nạn (tai nạn nghề nghiệp) do nguyên nhân công việc, và trường hợp người lao động bị tai nạn trên đường đi làm (tai nạn khi đi làm).

Tham gia bảo hiểm

Về cơ bản dù chỉ thuê một người lao động thì công ty cũng phải áp dụng, và chủ doanh nghiệp sẽ phải chịu toàn bộ tiền bảo hiểm.

Đối với tỷ lệ bảo hiểm tai nạn lao động, tỷ lệ bảo hiểm sẽ khác nhau tùy theo ngành nghề.

Vui lòng tham khảo biểu tỷ lệ bảo hiểm tai nạn lao động dưới đây.

Trang chủ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi từ năm 2015 (PDF:161KB)

Phương pháp tính bảo hiểm tai nạn lao động (ví dụ)

Bảo hiểm tai nạn lao động = Tổng tiền lương (hàng tháng) x Tỷ lệ đóng bảo hiểm tai nạn

Ngành chế tạo thực phẩm, trường hợp lương tháng 200.000 Yên

Bảo hiểm tai nạn = 200.000 Yên x 0,6% = 1.200 Yên => Công ty chịu toàn bộ

mục liên quan