Tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt

Tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt

Xu hướng thuê nhà trên toàn quốc

Dữ liệu của phòng 1 theo điều tra vào tháng 3 năm 2017
■Nhóm 10 tỉnh thành có giá thuê nhà trung bình cao

Vị trí thứ 1          Thủ đô Tokyo         66,651 Yên
Vị trí thứ 2          Tỉnh Kanagawa     54,774 Yên
Vị trí thứ 3          Phủ Osaka          51,071 Yên
Vị trí thứ 4          Tỉnh Saitama          50,897 Yên
Vị trí thứ 5          Phủ Kyoto          50,038 Yên
Vị trí thứ 6          Tỉnh Hyogo            49,773 Yên
Vị trí thứ 7          Tỉnh Chiba             49,347 Yên
Vị trí thứ 8          Tỉnh Nagasaki        49,095 Yên
Vị trí thứ 9   Tỉnh Shizuoka         48,375 Yên
Vị trí thứ 10   Tỉnh Aichi               46,449 Yên

■Nhóm 10 tỉnh thành có giá thuê nhà trung bình thấp

Vị trí thứ 1          Tỉnh Toyama        37,249 Yên
Vị trí thứ 2          Tỉnh Yamaguchi    37,721 Yên
Vị trí thứ 3          Tỉnh Tokushima    37,988 Yên
Vị trí thứ 4          Tỉnh Gunma           38,204 Yên
Vị trí thứ 5          Tỉnh Yamanashi    39,019 Yên
Vị trí thứ 6          Tỉnh Tottori           39,258 Yên
Vị trí thứ 7          Tỉnh Ehime             39,752 Yên
Vị trí thứ 8          Tỉnh Kochi             40,272 Yên
Vị trí thứ 9          Tỉnh Gifu            40,505 Yên
Vị trí thứ 10     Tỉnh Aomori           40,708 Yên

⇒Nguồn dữ liệu: Dữ liệu tháng 3 năm 2017 “Xu hướng thuê nhà trên toàn quốc” trong trang Web chính thức của “Hiệp hội kinh doanh quản lý cho thuê trên toàn quốc”
http://www.pbn.jp/yachin/date/2017/03/
(Tham khảo trang Web này để biết thông tin chi tiết hơn)

Lưu ý của tác giả: Thông thường, nếu thuê căn hộ ở Tokyo, sẽ phải kí hợp đồng 2 năm và trả trước tiền đặt cọc (1 tháng tiền thuê nhà), tiền lễ lạt (1 tháng tiền thuê nhà), và tiền thuê nhà của 1 tháng. Ngoài ra, nếu là người nước ngoài, có trường hợp sẽ cần người bảo lãnh ở Nhật. Nếu bạn sống một mình, thì nên ở khu nhà dùng chung thì sẽ tiết kiệm hơn. Phòng tắm và bếp dùng chung, nhưng 1 người 1 phòng sẽ mất khoảng 30.000 ~ 50.000 Yên. Hiện nay, có nhiều người Nhật trẻ tuổi đang làm việc ở các thành phố lớn như là Tokyo đang sử dụng nhà dùng chung

Chi phí sinh hoạt cho khi sống một mình ở Tokyo (tính sơ bộ cho 1 tháng)

◆ Trường hợp tự nấu ăn: khoảng 120,000 Yên/tháng

◆ Trường hợp ăn ngoài: khoảng 160,000 Yên/tháng

Chi tiết

◆Tiền thuê nhà (bao gồm phí quản lý): 60,000 ~ 70,000 Yên

◆Tiền điện nước: 7,000 Yên    ◆Tiền đi lại: 5,000 ~ 10,000 Yên

◆Tiền thông tin liên lạc: 10,000 Yên    ◆Tiền xã giao: 10.000 Yên

◆Tiền ăn

 Trường hợp tự nấu ăn nhiều: khoảng 20,000 Yên (700 Yên x 31 ngày)

 Trường hợp ăn ngoài nhiều: khoảng 45,000 Yên (1.500 Yên x 31 ngày)

◆Chi phí khác: 10,000 Yên