Cách thức ứng tuyển

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Cách thức ứng tuyển

Cách thức ứng tuyển

Chú ý khi gửi sơ yếu lý lịch và bản kinh nghiệm làm việc qua đường bưu điện.

  • Bạn đã chuẩn bị hồ sơ theo chỉ định chưa?
  • Hồ sơ có kích thước theo chỉ định chưa?
  • Khi gửi hồ sơ hãy gửi kèm cả thư viết tay.
  • Khi gửi hãy xếp theo thứ tự gồm thư gửi kèm, sơ yếu lý lịch, bản kinh nghiệm làm việc.
  • Hãy gửi bằng phong bì cỡ B5 hoặc A4 để đường kẻ gấp không bị dính vào hồ sơ.
  • Chú ý để mặt địa chỉ không bị nhầm địa chỉ và tên công ty.
  • Hãy viết địa chỉ họ tên và ngày mà mình đã gửi vào mặt sau.
  • Tem sẽ dán vào góc trái. Chú ý không để bị thiếu tiền, nên gửi ở quầy của bưu điện.