Cách thức tiến hành phỏng vấn

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Cách thức tiến hành phỏng vấn

Cách thức tiến hành phỏng vấn

Vào phòng

  • Gõ nhẹ 2 đến 3 lần vào cánh cửa của phòng phỏng vấn, nếu được nói “Mời vào” thì bạn sẽ nói “Tôi xin phép” rồi vào phòng.
  • Đóng cửa lại, rồi nói “Tôi tên là …. Xin nhận được sự giúp đỡ của ngài” với người phỏng vấn, sau đó cúi đầu. Cúi đầu sẽ để lại ấn tượng rất tốt, nên nhất định hãy làm.
  • Khi người phỏng vấn nói “Mời ngồi”, thì bạn sẽ nói “Tôi xin phép” rồi ngồi xuống ghế.

Bắt đầu phỏng vấn

  • Người phỏng vấn giải thích chi tiết về công việc, và sẽ hỏi bạn rất nhiều câu hỏi. Bạn hãy bình tĩnh trả lời, nếu không hiểu ý nghĩa của câu hỏi thì lúc đó hãy xác nhận lại.
  • Khi được hỏi “Bạn có câu hỏi nào không?”, thì bạn hãy hỏi những điều mà bạn quan tâm ở giữa cuộc hội thoại, và những câu hỏi mà bạn đã chuẩn bị từ trước.
  • Về nội dung công việc cụ thể và tiền lương, bạn phải hỏi rõ trong lúc này.

Rời khỏi phòng

  • Khi người phỏng vấn nói “Xong rồi” thì bạn sẽ nói “Xin cảm ơn” và đứng lên.
  • Bạn để ghế lại như cũ, khi đến trước cửa sẽ quay lại rồi nói “Tôi xin phép” và cúi đầu chào người phỏng vấn, sau đó mở cửa ra và rời khỏi phòng.