Xin visa

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Xin visa

Xin visa

Loại tư cách lưu trú và visa

Tư cách lưu trú có thể xin việc làm không liên quan đến ngành và nghề.

“Vĩnh trú”, “Vợ/chồng của người Nhật”, “như là vợ/chồng của người vĩnh trú”, “người cư trú lâu dài

Tư cách lưu trú Ví dụ liên quan Thời hạn lưu trú Hạn chế làm việc Yêu cầu
Người vĩnh trú Người đã nhận giấy phép vĩnh trú từ Bộ trưởng Bộ tư pháp (ngoại trừ “người vĩnh trú đặc biệt” theo Luật nhập cảnh đặc biệt) Không kì hạn Không Đối với thủ tục và các tài liệu xuất trình liên quan đến các yêu cầu, hãy xác nhận ở trang chủ của Bộ Tư pháp dưới đây.
Vợ/ chồng của người Nhật Vợ/Chồng - con - con nuôi đặc biệt của người Nhật 5 năm, 3 năm, 1 năm hoặc 6 tháng Không
Vợ/chồng của người vĩnh trú Vợ/ chồng của người vĩnh trú và người vĩnh trú đặc biệt, và con tiếp tục được sinh ra ở Nhật 5 năm, 3 năm, 1 năm hoặc 6 tháng Không
Người cư trú lâu dài Người tị nạn tái định cư ở nước thứ ba, thế hệ thứ 3 của người Nhật, người Trung Quốc còn sót lại ở Nhật Bản 5 năm, 3 năm, 1 năm, 6 tháng hoặc thời hạn mà Bộ trưởng Bộ tư pháp chỉ định cho từng cá nhân Không

※ Chú ý: Nguồn thông tin: trang chủ Bộ tư pháp, trang chủ Cục quản lý nhập cảnh, Hello Work (Câu hỏi và câu trả lời liên quan đến tuyển dụng người nước ngoài)

・Danh sách tư cách lưu trú

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

Tư cách lưu trú có thể làm việc giới hạn ở loại ngành, loại nghề, nội dung công việc trong phạm vi nhất định.

“Giáo sư”, “Nghệ thuật”, “Tôn giáo”, “Đầu tư và kinh doanh”, “Luật và kế toán doanh nghiệp”, “Y tế”, “Nghiên cứu”, “Giáo dục”, “Kỹ thuật, văn hóa, nghiệp vụ quốc tế”, “Thay đổi nơi làm việc trong công ty”, “Ngành giải trí”, “Kỹ năng”, “Hoạt động đặc biệt”

Tư cách lưu trú Ví dụ liên quan Thời hạn lưu trú Hạn chế làm việc Đề nghị
Kỹ thuật, văn hóa, nghiệp vụ quốc tế Như là kỹ sư cơ khí chế tạo, phiên dịch, nhà thiết kế, giáo viên ngôn ngữ của doanh nghiệp tư nhân, người làm nghiệp vụ maketing 5 năm, 3 năm, 1 năm hoặc 3 tháng Có thể làm việc trong phạm vi nhất định Đối với thủ tục và các tài liệu xuất trình liên quan đến các yêu cầu, hãy xác nhận ở trang chủ của Bộ Tư pháp dưới đây.
Gia đình ở lại Người nước ngoài lưu trú là vợ/chồng và con sẽ nuôi dưỡng 5 năm, 4 năm 3 tháng, 4 năm, 3 năm 3 tháng, 3 năm, 2 năm 3 tháng, 2 năm, 1 năm 3 tháng, 1 năm, 6 tháng hoặc 3 tháng Có thể làm việc trong phạm vi nhất định sau khi nhận được giấy phép lao động ngoài trình độ chuyên môn
Kỹ năng Đầu bếp ẩm thực nước ngoài, các nhà lãnh đạo thể thao, người điều khiển máy bay, công nhân gia công kim loại quí 5 năm, 3 năm hoặc 3 tháng Có thể làm việc trong phạm vi nhất định
Thực tập kỹ năng Thực tập sinh kỹ năng 1 năm, 6 tháng hoặc kì hạn mà Bộ trưởng tư pháp chỉ định cho từng cá nhân (phạm vi không vượt quá 1 năm) Có thể làm việc trong phạm vi nhất định

※ Chú ý: Nguồn thông tin: trang chủ Bộ tư pháp, trang chủ Cục quản lý nhập cảnh, Hello Work (Câu hỏi và câu trả lời liên quan đến tuyển dụng người nước ngoài)

・Danh sách tư cách lưu trú

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html

・Câu hỏi và câu trả lời về tư cách lưu trú

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html

Điểm chính khi xin visa

◆Khi xin thay đổi tư cách lưu trú, những điều dưới đây sẽ là điểm chính

・Xác minh tài liệu yêu cầu

・Việc viết đúng sự thật là cơ bản

※Nhật Bản là đất nước mà người ta kiểm tra xem xét tài liệu rất nghiêm ngặt, để không cẩu thả, hãy chuẩn bị cẩn thận rồi nộp.

・Thống nhất với lý lịch và kinh nghiệm làm việc đã nộp cho Cục quản lý nhập cảnh lần trước.

・Bạn sẽ vận dụng kiến thức và công nghệ đã học được ở Nhật như thế nào?

・Lợi điểm của doanh nghiệp khi tuyển dụng người nước ngoài như bạn thay vì tuyển người Nhật (thế mạnh mà chỉ người nước ngoài mới có).

・Lý do bạn chọn doanh nghiệp mà bạn định làm việc (lý do vào làm).

・Công việc liên quan đến phiên dịch và biên dịch là trình độ ngôn ngữ.

Hỗ trợ xin visa