Câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn

Joboh Samurai > Thông tin hữu ích >Câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn

Câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn người nước ngoài

Câu hỏi trong cuộc phỏng vấn chung

◆Về bản thân

◆Về lý do đến Nhật Bản

◆Về Nhật Bản

◆Về kinh nghiệm cho tới giờ

◆Về những điều mà bạn quan tâm tới xã hội

◆Về động cơ ứng tuyển

◆Nếu được tuyển bạn nghĩ rằng bạn có thể cống hiến như thế nào cho công ty?

◆Câu hỏi đối với công ty