May【メイ】

Joboh Samurai > May【メイ】

May【メイ】

May

Sơ lược về tiểu sử

Tên MAY
Cách đọc メイ
Nơi sinh Philippin
Ngày,tháng sinh tháng 7 ngày 7
Tuổi 22
Tính cách Thận trọng,nhiệt tình,niềm nở.
Món ăn ưa thích Miến,bún
Món ăn không thích Đậu
Sở thích tiếng nhật,lịch sử,văn hóa, quần vợt,nhảy, karaoke, du lịch,các món ăn
Ước mơ muốn học về kỹ thuật,chăm sóc phúc lượi, xã hội quốc dân philippin.

 

Đây là tiểu sử của Yu